TVPHARM triển khai thành công Ứng dụng Oracle NetSuite Cloud ERP

December 16, 2020by scv

Ngày 27/11 Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và Tư vấn triển khai SuiteCloud Company Ltd đã tiến hành ký nghiệm thu triển khai thành công Dự án Ứng dụng phần mềm Oracle NetSuite Cloud ERP vào quản trị vận hành cho TV.Pharm. Phạm vi ứng dụng bao gồm các phân hệ chức năng sau:

1. Quản trị quan hệ khách hàng – Customer Relationship Management (CRM).

2. Quản lý tài chính, kế toán – Financial Management.

3. Báo cáo thông minh – Business Intelligence (BI).

4. Quản lý kho hàng – Inventory Management.

5. Quản trị quy trình từ Bán hàng đến Thu tiền: Business Process Order-to-Cash.

6. Quản trị quy trình từ Mua hàng đến Thanh toán – Business Process Purchase-to-Pay.

7. Quản trị kế hoạch cung ứng – Demand Planning.

8. Quản trị sản xuất, Sản phẩm dở dang, và Giá thành – Manufacturing Work Order & Assembly, WIP & Routing, Standard Costing.

9. Quản lý Nghiên cứu phát triển – R&D.

10. Quản lý hồ sơ nhân sự – HR records management.

11. Quản lý TSCĐ – Fixed Asset.

12. Quản lý chất lượng – QA/QC.

13.   Quản trị hợp nhất đa công ty – Multi-Company Management (One World).

14.   Tích hợp hóa đơn điện tử – E invoice.

15.   Tích hợp hệ thống DMS – Mobiwork Integration.

Với việc triển khai thành công và sở hữu hệ thống quản trị hiện đại này, TV.Pharm đang nắm nhiều lợi thế về hiệu quả hoạt động cao và tốc độ tăng trưởng nhanh

1. Hợp nhất quản trị đồng bộ trên hệ thống ERP cho 12 chi nhánh, TV.Pharm và công ty mẹ tăng cường hiệu quả quản trị chiến lược, kế hoạch, kinh doanh của từng cấp.

2. Tối ưu trong điều phối sử dụng nguồn lực cho những lĩnh vực tiềm năng tạo động lực phát triển mạnh mẽ để phát triển mở rộng kinh doanh, bao gồm cả việc bắt đầu xây dựng đưa vào khai thác Khu Dược phẩm công nghệ cao tại Trà Vinh.

3. Đồng bộ, chuẩn hóa và kết nối liên thông quy trình vận hành, kế thừa dữ liệu và tăng tỷ lệ tự động hóa trong các quy trình kinh doanh, từ đó tăng năng suất vận hành. Tăng cường kiểm soát, tuân thủ quy định, quy chuẩn và chính sách của TV.Pharm.

4. Cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng tới những tiêu chuẩn cao của thế giới, tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, đối tác giao dịch với TV.Pharm tiết kiệm thời gian xử lý nghiệp vụ, đảm bảo thông tin luôn sẵn có, nhất quán giữa công ty với khách hàng đối tác.

5. Đảm bảo hệ thống sẵn sàng mở rộng đáp ứng chiến lược đầu tư cho TV.Pharm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm, nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam.

https://suckhoedoisong.vn/ky-nghiem-thu-trien-khai-du-an-ung-dung-phan-mem-oracle-netsuite-cloud-erp-cho-tvpharm-n184136.html

[button url=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7rzcYetE4NY3WqP-FvLdO1oNkZtl1Rj3PqaST2AIbdFqkBQ/viewform” target=”_blank” color=”green” size=”medium” border=”false” icon=”” btn_content=”TRẮC NGHIỆM – DOANH NGHIỆP ĐÃ SẴN SÀNG LỰA CHỌN ERP”]

Thông tin liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
https://cloudenterprise.vn/wp-content/uploads/2023/07/VN-map.webp
SuiteCloud
Địa chỉ
Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng

TP HCM: Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
SuiteCloud online
CEV's Social links
Cập nhật thông tin về chúng tôi trên mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
SuiteCloud
Trụ sở chính
https://cloudenterprise.vn/wp-content/uploads/2023/07/VN-map.webp
SuiteCloud online
CEV's Social links
Cập nhật thông tin về chúng tôi trên mạng xã hội

Copyright by Cloud Enterprise. All rights reserved.

Copyright by Cloud Enterprise. All rights reserved.