Tập đoàn Aikya ứng dụng thành công Oracle NetSuite Cloud ERP

January 6, 2021by scv

SuiteCloud triển khai thành công Oracle NetSuite Cloud ERP cho tập đoàn sản xuất và phân phối dược phẩm Aikya.

Phạm vi triển khai Giai đoạn I cho Tập đoàn Aikya bao gồm 03 công ty và 20 chi nhánh:

 • Công ty cổ phần Aikya
 • Công ty cổ phần Dược Aikya
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TVPHARM (TVP)

Thời gian triển khai giai đoạn 1: Từ 7/2019 đến 31/12/2019 (6 tháng)

Phạm vi triển khai Giai đoạn II cho Tập đoàn Aikya bao gồm 02 công ty và 01 chi nhánh:

 • Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế (MEBIPHAR)
 • Chuỗi cửa hàng kính mắt An Tài
 • Công ty cổ phần Aikya Phân phối

Thời gian triển khai Giai đoạn II: Từ 1/2/2020 đến 1/5/2020 (3 tháng)

Đơn vị triển khai: SuiteCloud Company Ltd (https://cloudenterprise.vn/)

Các phân hệ/chức năng triển khai:

 1. Quản trị quan hệ khách hàng – Customer Relationship Management (CRM)
 2. Quản lý tài chính, kế toán – Financial Management
 3. Báo cáo thông minh – Business Intelligence (BI)
 4. Quản lý kho hàng – Inventory Management
 5. Quản trị quy trình từ Bán hàng đến Thu Tiền: Business Process Order-to-Cash (Bao gồm quy trình bán hàng tại 10 Showroom của bên A sử dụng các module nêu trên)
 6. Quản trị quy trình từ Mua hàng đến Thanh toán – Business Process Purchase-to-Pay
 7. Quản trị kế hoạch cung ứng – Demand Planning
 8. Quản trị sản xuất, Sản phẩm dở dang, và Giá thành – Manufacturing Work Order & Assembly, WIP & Routing, Standard Costing.
 9. Quản lý Nghiên cứu phát triển – R&D
 10. Quản lý hồ sơ nhân sự – HR records management
 11. Quản lý TSCĐ – Fixed Asset
 12. Quản lý chất lượng – QA/QC
 13. Quản trị đa công ty – Multi-Company Management (One World)
 14. Tích hợp hóa đơn điện tử – E invoice
 15. Tích hợp hệ thống DMS – Mobiwork Integration
 16. Cổng tương tác khách hàng B2B – Customer Portal

Lợi ích của phần mềm hệ thống quản tri nguồn lực doanh nghiệp Oracle NetSuite Cloud ERP với Tập đoàn Aikya và các công ty thành viên

 1. Hợp nhất và làm giàu cơ sở dữ liệu của từng công ty và toàn tập đoàn phục vụ cho công tác quản trị chiến lược, kế hoạch, kinh doanh của từng cấp.
 2. Nâng cao hiệu quả điều phối nguồn lực, tối ưu sử dụng nguồn lực cho những lĩnh vực tiềm năng tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho tập đoàn
 3. Đồng bộ, chuẩn hóa và kết nối liên thông quy trình vận hành, kế thừa dữ liệu và tăng tỷ lệ tự động hóa trong các quy trình kinh doanh từ đó tăng năng suất vận hành. Tăng cường kiểm soát, tuân thủ quy định, quy chuẩn và chính sách của tập đoàn, công ty thành viên
 4. Cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng tới những tiêu chuẩn cao của thế giới, tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, đối tác giao dịch với tập đoàn và các công ty, tiết kiệm thời gian xử lý nghiệp vụ, đảm bảo thông tin luôn sẵn có, nhất quán giữa công ty với khách hàng đối tác.
Thông tin liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
https://cloudenterprise.vn/wp-content/uploads/2023/07/VN-map.webp
SuiteCloud
Địa chỉ
Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng

TP HCM: Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
SuiteCloud online
CEV's Social links
Cập nhật thông tin về chúng tôi trên mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
SuiteCloud
Trụ sở chính
https://cloudenterprise.vn/wp-content/uploads/2023/07/VN-map.webp
SuiteCloud online
CEV's Social links
Cập nhật thông tin về chúng tôi trên mạng xã hội

Copyright by Cloud Enterprise. All rights reserved.

Copyright by Cloud Enterprise. All rights reserved.