Mebiphar triển khai thành công Oracle NetSuite Cloud ERP

December 29, 2020by scv

SuiteCloud triển khai thành công Oracle NetSuite Cloud ERP cho Công ty Cổ Phần Dược Phẩm và Sinh Học Y Tế(MEBIPHAR)

Phạm vi triển khai giai đoạn 1 gồm:

 • Công ty Mebiphar
 • Các chi nhánh phân phối
 • Chuỗi cửa hàng bán lẻ kính mắt, kính thuốc

Thời gian triển khai: Từ 01/02/2020 đến 01/05/2020

Đơn vị triển khai: SuiteCloud Company Ltd (https://cloudenterprise.vn/)

Các phân hệ/chức năng triển khai:

 1. Quản trị quan hệ khách hàng – Customer Relationship Management (CRM)
 2. Quản lý tài chính, kế toán – Financial Management
 3. Báo cáo thông minh – Business Intelligence (BI)
 4. Quản lý kho hàng – Inventory Management
 5. Quản trị quy trình từ Bán hàng đến Thu Tiền: Business Process Order-to-Cash
 6. Quản trị quy trình từ Mua hàng đến Thanh toán – Business Process Purchase-to-Pay
 7. Quản trị kế hoạch cung ứng – Demand Planning
 8. Quản trị sản xuất, Sản phẩm dở dang, và Giá thành – Manufacturing Work Order & Assembly, WIP & Routing, Standard Costing.
 9. Quản lý Nghiên cứu phát triển – R&D
 10. Quản lý TSCĐ – Fixed Asset
 11. Quản lý chất lượng – QA/QC
 12. Quản trị đa công ty – Multi-Company Management (One World)
 13. Tích hợp hóa đơn điện tử – E invoice
 14. Tích hợp hệ thống DMS – Mobiwork Integration
 15. Cổng tương tác khách hàng B2B – Customer Portal

Thông tin liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
https://cloudenterprise.vn/wp-content/uploads/2023/07/VN-map.webp
SuiteCloud
Địa chỉ
Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng

TP HCM: Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
SuiteCloud online
CEV's Social links
Cập nhật thông tin về chúng tôi trên mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
SuiteCloud
Trụ sở chính
https://cloudenterprise.vn/wp-content/uploads/2023/07/VN-map.webp
SuiteCloud online
CEV's Social links
Cập nhật thông tin về chúng tôi trên mạng xã hội

Copyright by Cloud Enterprise. All rights reserved.

Copyright by Cloud Enterprise. All rights reserved.