Khác biệt giữa General User và Self-Service User trên Oracle NetSuite ERP

August 25, 2020by scv

Các General User bao gồm các vai trò tiêu chuẩn chính của Oracel NetSuite như: quản lý hành chính, kế toán, bán hàng, cung ứng mua hàng, kho hàng, sản xuất, QAQC, CSKH, vv… Các vai trò này cho phép người dùng thực hiện tất cả các chức năng chính bên trong Oracle NetSuite và có thể được tùy chỉnh phân quyền truy cập thực hiện giao dịch, xem báo cáo, phê duyệt … bất kỳ chức năng nào của hệ thống.

Với chi phí bằng 1/5 so với General User, vai trò của Self-Service User cho phép người dùng thực hiện các chức năng nội bộ thông qua một cổng thông tin tự phục vụ tập trung và tiết kiệm chi phí do không cần mua quyền truy cập đầy đủ của General User. Với các khả năng của Oracle NetSuite Employee Center, các công ty có thể hợp lý hóa một số quy trình nội bộ , giảm số lượng truy cập hệ thống bằng General User của nhân viên để có được hiệu quả về chi phí với hệ thống Oracle NetSuite ERP.

Với vai trò được phân quyền trong Employee Center, Self-Service User có thể nhập báo cáo thời gian, chi phí, đề nghị tạm ứng, yêu cầu mua hàng, gửi yêu cầu trợ giúp, đề nghị đi công tác, khai báo nghỉ phép. Sau đó, Self-Service User sẽ có toàn quyền hiển thị trong suốt vòng đời của mỗi bản ghi này và có thể tìm kiếm hoặc báo cáo về bất kỳ bản ghi nào do họ nhập. Cùng với những khả năng tiêu chuẩn này, Self-Service User sẽ có quyền truy cập vào lịch NetSuite và khả năng tạo sự kiện, liên hệ và tác vụ. Điều quan trọng cần lưu ý là vai trò của Self-Service User có những hạn chế do hãng đặt ra. Self-Service User không thể thực hiện bất kỳ nghiệp vụ dành cho General User. Khả năng hiển thị cũng bị hạn chế với vai trò Self-Service User. Họ không thể xem các báo cáo tài chính, ngân sách hoặc các giao dịch không do họ nhập. Nếu nhân viên cần thực hiện bất kỳ hành động nào thuộc phạm vi vai trò của General User.

Hiểu về khả năng và giới hạn của Self-Service User, các công ty có thể đưa ra quyết định sáng suốt về loại User cần mua để cấp quyền truy cập cho nhân viên của họ.

Thông tin liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
https://cloudenterprise.vn/wp-content/uploads/2023/07/VN-map.webp
SuiteCloud
Địa chỉ
Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng

TP HCM: Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
SuiteCloud online
CEV's Social links
Cập nhật thông tin về chúng tôi trên mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
SuiteCloud
Trụ sở chính
https://cloudenterprise.vn/wp-content/uploads/2023/07/VN-map.webp
SuiteCloud online
CEV's Social links
Cập nhật thông tin về chúng tôi trên mạng xã hội

Copyright by Cloud Enterprise. All rights reserved.

Copyright by Cloud Enterprise. All rights reserved.